Lonen stijgen door inflatie in steeds meer cao’s

Lonen stijgen door inflatie in steeds meer cao’s

Economie

In een tijd van economische onzekerheid en stijgende kosten van levensonderhoud is er goed nieuws voor Nederlandse werknemers. Steeds meer collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) bevatten afspraken over automatische inflatiecorrectie. Dit betekent dat lonen automatisch stijgen in lijn met de inflatie, waardoor werknemers beter beschermd worden tegen de erosie van hun koopkracht.

Wat is automatische inflatiecorrectie?

Automatische inflatiecorrectie houdt in dat de lonen van werknemers automatisch aangepast worden aan de stijgende prijzen van goederen en diensten, zoals boodschappen en energie. Sinds december 2023 zijn in 35 cao’s afspraken gemaakt over inflatiecorrectie, wat neerkomt op ruim één op de zeven recent gesloten cao’s. Dit is een stijging vergeleken met een jaar eerder, toen het bij één op de tien cao’s gebeurde.

De impact van inflatie op de koopkracht

De afgelopen twee jaar heeft een sterke inflatiegolf de koopkracht van veel werkenden aangetast. Economen verwachten dat pas tegen het einde van 2025 de lonen van de meeste mensen de inflatie zullen hebben ingehaald. Dit benadrukt de urgentie van maatregelen zoals automatische inflatiecorrectie. Zakaria Boufangacha, cao-coördinator bij vakbond FNV, zegt: “Mensen beginnen zo altijd op een achterstand.”

De strijd voor automatische inflatiecorrectie

Hoewel effectieve, stuiten vakbonden vaak op weerstand van werkgevers. Vooral in sectoren waar deze maatregel nog niet gebruikelijk is, kan het een moeizaam proces zijn. Dit jaar slaagde de FNV erin om inflatiecorrectie af te dwingen voor het cabinepersoneel van easyJet en voor medewerkers van groentezaken. Boufangacha merkt op dat als werkgevers eenmaal akkoord zijn, inflatiecorrectie vaak in volgende cao’s wordt voortgezet.

Loonsverhogingen in recente cao’s

Naast inflatiecorrectie zijn er de afgelopen zes maanden aanzienlijke loonsverhogingen afgesproken in veel cao’s. In de 231 cao’s die sinds december zijn gesloten, zitten loonstijgingen van gemiddeld 5,8 procent, wat neerkomt op afspraken voor 2,4 miljoen werkenden. Dit is de op één na grootste stijging ooit, alleen overtroffen door de loongroei van 7,1 procent vorig jaar.

Wat betekent dit voor de toekomst?

De toenemende integratie van inflatiecorrectie in cao’s is een positieve ontwikkeling. Het helpt werknemers hun koopkracht te behouden en biedt financiële stabiliteit in onzekere tijden. Voor werkgevers betekent het dat ze hogere loonkosten moeten integreren in hun bedrijfsmodellen.

De opname van automatische inflatiecorrectie in steeds meer cao’s is een belangrijke stap vooruit voor de bescherming van werknemers tegen economische onzekerheid. Terwijl de strijd voor automatische prijscompensatie voortduurt, is elke gewonnen overeenkomst een stap naar een eerlijker en stabieler arbeidsmarktlandschap.

Bron: NU.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *