Hulp bij schulden: wat zijn je opties?

Hulp bij schulden: wat zijn je opties?

Economie

Ben je als ondernemer in zwaar weer terechtgekomen en worstel je met schulden? Het is belangrijk om te weten dat je niet alleen staat. Er zijn verschillende opties beschikbaar om je te helpen bij het oplossen van zowel kortlopende als langlopende schulden. In deze blog bespreken we de belangrijkste mogelijkheden en beantwoorden we veelgestelde vragen rondom dit onderwerp.

Wat zijn problematische schulden?

Voordat we ingaan op de oplossingen, laten we eerst duidelijk maken wat we bedoelen met problematische schulden. Je spreekt van problematische schulden wanneer je op korte of lange termijn niet meer in staat bent om aan je financiële verplichtingen te voldoen. Dit kan een verlammende situatie zijn die ook wel insolventie wordt genoemd.

Welke hulp is beschikbaar?

1. Minnelijk traject:

Het minnelijk traject is een vrijwillige betalingsregeling die buiten de rechter om gaat. Hierbij maak je afspraken met je schuldeisers of schakel je een schuldhulpverlener in. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen gebruikmaken van deze regeling.

2. Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp):

De Wsnp is een wettelijk traject specifiek voor natuurlijke personen. Hierbij streef je naar een schuldenvrije toekomst binnen een vastgestelde periode van 18 maanden. Na afloop van dit traject krijg je een schone lei, wat betekent dat je de resterende schulden niet meer hoeft te betalen.

3. Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA):

De WHOA is bedoeld voor bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan. Het biedt de mogelijkheid om een onderhands akkoord te sluiten met je schuldeisers om zo een faillissement te voorkomen.

4. Faillissement:

Een faillissement is vaak een laatste redmiddel. Als je zelf geen uitweg meer ziet, of wanneer een schuldeiser jouw faillissement aanvraagt, kan de rechtbank besluiten tot een faillissement. Hierbij neemt een curator de regie over je financiële zaken over.

5. Surseance van betaling:

Dit is een uitstel van betaling die je bij de rechtbank kunt aanvragen. Gedurende een bepaalde periode kunnen schuldeisers hun vorderingen niet opeisen, en krijg je de kans om je financiële situatie te herstellen.

Welke stappen moet je nemen?

  1. Erken het probleem: Sta jezelf toe om de ernst van de situatie te erkennen en zoek hulp wanneer dat nodig is.
  2. Neem contact op met een professional: Benader een boekhouder, accountant, jurist, of een specifiek schuldhulpbureau om je situatie te bespreken en mogelijke oplossingen te verkennen.
  3. Bepaal je rechtsvorm: Houd rekening met de rechtsvorm van je bedrijf, aangezien dit van invloed kan zijn op de beschikbare opties voor schuldhulp.

Tot slot

Schulden zijn een zware last om te dragen, maar het is belangrijk om te onthouden dat er altijd hulp beschikbaar is. Aarzel niet om contact op te nemen met relevante instanties, zoals de Kamer van Koophandel, je gemeente, of een schuldhulpbureau, om de eerste stap te zetten naar een oplossing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *