John Mueller van Google herhaalde iets wat hij eerder zei, hij zei verder Twitter “er is geen objectieve manier om back links te tellen.” Hij zei dit in 2019 toen hij zei: “Het proper tellen van inbound links op het web is technisch onmogelijk, en iedereen maakt gewoon verschillende benaderingen en aannames.”

John voegde er later on aan toe: “Emphasis niet op het aantal inbound links dat een bepaalde tool laat zien – er is geen “juiste” manier om one-way links te tellen, interpretaties variëren enorm.” “Zie hyperlinks als een manier waarop mensen uw website kunnen bereiken, niet als een eigen statistiek. Het aantal back links dat een software laat zien, is geen rankingfactor”, voegde hij eraan toe.

Hier is die nieuwe tweet waarin hij dit zei:

Hij postte toen dit:

Wijlen Russ Jones in 2019 herhaalde de verklaring van John en als je het je herinnert, gebruikte Russ veel Moz-instruments rond het tellen van backlinks (ik vereenvoudig wat hij deed).

Forumdiscussie op Twitter.