Een bedrijf verkopen | Seth's blog

Auto’s zijn niet zoals bedrijven. De meeste auto’s op de weg worden keer op keer verkocht, totdat ze als onderdelen belanden. Bedrijven beginnen en eindigen meestal met hun oprichters.

Soms wordt een klein, stabiel bedrijf verkocht aan een individuele ondernemer, meestal voor een veelvoud van de verwachte jaarwinst. Het is een investering in toekomstige geldstromen, maar het kan beladen zijn, want in tegenstelling tot een car kun je een bedrijf niet meenemen voor een proefrit en hebben ze meestal meer nodig dan een periodieke afstelling en een bezoek aan het laadstation.

De markt voor gebruikte bedrijven is niet zo efficiënt of betrouwbaar als die voor gebruikte auto’s, hoe verrassend dat ook magazine klinken. De persoon die een tweedehands bedrijf wil kopen en exploiteren, is zeldzaam en heeft niet vaak toegang tot aanzienlijk kapitaal.

De bedrijfsverkopen waar we in excess of horen, zijn meestal strategischer, waarbij de koper gelooft dat het gekochte bedrijf synergie (1 + 1 = 3) biedt achieved hun bestaande bedrijven. Misschien heeft de koper een salesforce, investeringskapitaal, systemen of structuren die de combinatie van de bedrijven veel succesvoller maken dan ze alleen zouden zijn.

Een manier om hiernaar te kijken, is door na te denken around de activa die je hebt opgebouwd. Ze kunnen zijn:

 • Octrooien, program en propriëtaire systemen
 • Machines, leases, inventaris en andere meetbare activa
 • Merkreputatie (inclusief schapruimte bij shops)
 • Toestemmingsmiddelen (die prospective clients en klanten van je willen horen)
 • Loyaal, geschoold personeel

Meer ongrijpbaar dan sommige van deze zijn dingen als:

 • Betrouwbaar, kant-en-klaar bedrijfsmodel satisfied weinig drama
 • Netwerkeffect, bewezen en werkend
 • Ahead momentum (het idee dat morgen hier bijna altijd beter is dan gisteren)
 • Concurrentiebedreiging (de meeste grote overnemers vinden het eenvoudigweg gemakkelijker om een ​​concurrent te kopen dan fulfilled hen te concurreren)
 • Verhaal voor investeerders (als de verwatering van het verwerven van een bedrijf minder is dan de aandelenkoers zal stijgen, is de overname gratis. Zie de geschiedenis van Cisco voor facts)
 • Defensieve versterking (wanneer de concurrentie van een groot bedrijf een nieuw veld betreedt, is het kopen van een kleinere deelnemer in dat nieuwe veld een manier om de voorwaartse beweging van de organisatie op gang te brengen)

Sommige van deze dingen kunnen worden voorspeld en geduldig worden gebouwd. Anderen zijn achteraf gemakkelijk te zien, maar ze zijn meer opportunistisch dan opzettelijk.

Misschien is de beste indicator of een bedrijf in aanmerking komt voor een strategische overname, dat het investeerders en bestuursleden heeft die dit eerder hebben gedaan. Omdat deze acquisities zelden eenvoudigweg rationele berekeningen op een spreadsheet zijn, is er vaak behoefte aan culturele healthy en een gedeeld realiteitsvervormingsveld om de voorwaarden te scheppen om ze op de agenda te krijgen.

Leave a Reply