5 manieren om problemen met de toeleveringsketen op te lossen

5 manieren om problemen fulfilled de toeleveringsketen in 2022 op te lossen

Nu de pandemie uw toeleveringsketen heeft vernietigd, probeert u erachter te komen hoe u uw bedrijf overeind kunt houden.

Het is niet alleen jij.

Dezelfde problemen treffen veel bedrijven. Maar geef niet op er zijn oplossingen voor deze problemen, waaronder:

 • Verbeterde voorraadtracering
 • Onderzoek andere bedrijfsmodellen
 • Ontvang nieuwe aanbiedingen
 • Bewaak en volg uw bedrijf
 • Bezoek leveranciersrelaties opnieuw
Wat zijn enkele belangrijke problemen met de toeleveringsketen?

Supply chain-problemen zijn een uitdaging waar 85% van de bedrijven mee te maken heeft.

Grote problemen in de toeleveringsketen kunnen variëren van voorraadtekorten tot vertragingen bij de levering.

Deze problemen kunnen een bedrijf ernstig ontwrichten en kosten klanten en geld. Er zijn echter een aantal benaderingen om deze provide chain-problemen op te lossen.

Het hebben van voldoende voorraadbuffer is een strategie om vertragingen in de levering te voorkomen of te bestrijden. Dit garandeert dat u, zelfs als er vertragingen in het leveringsproces zijn, voldoende goederen bij de hand heeft om aan de vraag van de klant te voldoen.

Werk samen achieved een betrouwbare leverancier die regelmatig aan uw behoeften kan voldoen om vertragingen bij de levering te voorkomen.

Voorraadtekorten kunnen worden veroorzaakt doorway veel verschillende factoren, zoals:

 • Natuurrampen, zoals de pandemie
 • Arbeidsstakingen
 • productie problemen
 • Verkeerde toewijzing van voorraad
 • Gebrek aan regelmatige voorraadcontroles
 • Ineffectieve of onnauwkeurige vraagdetectie

Om deze problemen op te lossen, moet er een nauwkeurig voorraadbewakingssysteem zijn. Hierdoor weet u precies wat er op voorraad is en wanneer het bijna op is. Vervolgens kunt u stappen ondernemen om meer producten te bestellen voordat ze helemaal op zijn.

Uw toeleveringsketen kan ook worden beïnvloed doorway verschillende externe omstandigheden, zoals:

 • Wijzigingen in valutakoersen
 • Politieke turbulentie
 • Neergang of malaise in de economie
 • Veranderingen in technologie

Het is cruciaal om wereldwijd aanwezig te zijn en contacten te hebben met leveranciers above de hele wereld als u uw bedrijf wilt beschermen tegen dit soort verstoringen. Dit stelt u in staat om diensten te blijven verlenen, zelfs in moeilijke tijden.

Kosten stijgen

Elke stijging van de prijs van het produceren of leveren van een goed of dienst wordt beschouwd als een kostenstijging. Kosten kunnen door verschillende oorzaken stijgen, maar enkele van de meest voorkomende zijn stijgingen van de kosten van benzine, arbeid of grondstoffen.

Wanneer de kosten stijgen, moeten bedrijven die kosten vaak doorberekenen aan hun klanten in de vorm van hogere prijzen. Dit kan resulteren in minder vraag naar het product of de dienst, wat dus kan leiden tot banenverlies of zelfs bedrijfsfalen.

Vraag van consumenten

Uw toeleveringsketen kan worden beïnvloed doorway de vraag van de consument. Er zijn tal van mogelijke oorzaken hiervoor, waaronder:

 • Nieuwe productreleases van concurrenten
 • Veranderingen in de economie
 • Voorkeuren of smaken van de klant
 • Veranderingen in modetrends

Wereldwijde complexiteit

Wereldwijde complexiteit is een van de grootste problemen waarmee bedrijven worden geconfronteerd als het gaat om offer chain administration. De toeleveringsketen van een bedrijf kan mondiaal zijn, fulfilled verkopers en leveranciers verspreid around tal van landen. Het beheren en coördineren van alle bewegende stukken kan daardoor een uitdaging worden.

De COVID-19-pandemie heeft deze uitdagingen verergerd

Sinds de uitbraak in China sinds 2020 ernstig is, hebben veel bedrijven momenteel moeite om daar essentiële benodigdheden en componenten te verkrijgen.

Als gevolg van de wereldwijde transportonderbrekingen hebben ze nu problemen om hun goederen bij de consument te krijgen.

Wereldwijde complexiteit kan een groot obstakel zijn voor bedrijven, maar het wordt aanzienlijk moeilijker tijdens een grote gezondheidscrisis zoals COVID-19.

Bedrijven moeten flexibel zijn

Bedrijven moeten wendbaar en flexibel zijn om gelijke tred te houden fulfilled de constante veranderingen van de omgeving. Om alle bewegende delen in hun toeleveringsketen bij te houden, moeten ze ook beschikken around een robuuste communicatie-infrastructuur.

Risico

Natuurrampen en andere onvoorziene gebeurtenissen vormen een van de grootste bedreigingen voor supply chain administration. Alles van een stroomstoring tot een leverancier die failliet gaat, kan onder deze categorie vallen.

Het is van cruciaal belang om een ​​back-upstrategie te hebben om de kans op deze verstoringen te verkleinen. Dit kan inhouden dat u overtollige voorraad aanhoudt of een again-up leverancier heeft.

Voorraden vormen een ander gevaar in provide chain administration. Dit kan gebeuren wanneer er onvoldoende voorraad aanwezig is om aan de vraag te voldoen, wat kan leiden tot verlies van klanten en verkopen. Nauwkeurige voorraadvolgsystemen moeten aanwezig zijn om voorraadpreventie te helpen voorkomen.

Wat is de oorzaak van de huidige offer chain-problemen?

COVID-19

We zijn allemaal op de hoogte van het COVID-19-virus op dit instant. Sinds begin 2020 zorgt de epidemie voor problemen in de toeleveringsketen. In werkelijkheid meldde 38,8% van de kleine ondernemingen COVID-19-gerelateerde problemen met de toeleveringsketen.

Geografische problemen

Het is van cruciaal belang om je bewust te zijn van de geopolitieke problemen die van invloed kunnen zijn op je toeleveringsketen als je ervoor wilt zorgen dat deze goed functioneert. Hier zijn enkele strategieën om mogelijke geopolitieke problemen op te lossen:

 • Blijf op de hoogte van actuele gebeurtenissen en hoe deze uw toeleveringsketen kunnen beïnvloeden.
 • Maak back again-upplannen en houd rekening satisfied verstoringen.
 • Houd de grondstofkosten in de gaten en onderhandel indien nodig fulfilled leveranciers voor lagere prijzen.
 • Maak een lijst van potentiële leveranciers verspreid above de hele wereld, voor het geval iemand wordt getroffen door een geopolitiek probleem.

economisch Moeilijkheden

Economische uitdagingen vormen een belangrijke belemmering voor een succesvolle toeleveringsketen.

Effectieve prognoses zijn een methode om deze obstakels te overwinnen. Bedrijven kunnen de impression van economische volatiliteit op hun toeleveringsketens verminderen door fluctuaties in de vraag te voorspellen en de voorraadniveaus dienovereenkomstig te beheren.

Strategisch leveranciersmanagement is een ander middel om de effecten van economische veranderingen te verminderen. Bedrijven kunnen het risico op leveringsonderbrekingen als gevolg van economische volatiliteit verminderen doorway zaken te doen achieved leveranciers die betrouwbaar en financieel stabiel zijn.

Het optimaliseren van het goederenverkeer doorway de toeleveringsketen is een derde tactiek om economische instabiliteit aan te pakken. Procesvereenvoudiging, het gebruik van just-in-time leveringstechnologieën en kosteneffectieve transport- en opslagtechnieken kunnen hier allemaal bij helpen.

Ten vierde kunnen bedrijven samenwerken achieved andere organisaties om een ​​duurzamere toeleveringsketen op te bouwen. Bedrijven kunnen het influence van economische volatiliteit op hun toeleveringsketens verminderen doorway middelen te delen en samen te werken aan grensoverschrijdende zendingen.

10 slotte kunnen bedrijven risicobeheertechnieken gebruiken om hen te helpen het hoofd te bieden aan de onvoorspelbaarheid van de economie. Bedrijven kunnen hun besluitvorming verbeteren terwijl ze te maken hebben achieved turbulente markten door risicobeheertechnieken zoals scenarioplanning en risicobeoordeling te gebruiken.

Hoe kunt u source chain-problemen oplossen?

Er zijn een paar cruciale strategieën voor het oplossen van provide chain-problemen. Verbeterd voorraadbeheer kan u helpen de benodigdheden die u nodig hebt altijd bij de hand te houden en voorraadtekorten te voorkomen. U kunt nieuwe leveranciers of distributiekanalen vinden doorway te kijken naar alternatieve bedrijfsmodellen, die u kunnen helpen bij het oplossen van problemen.

Het verkrijgen van nieuwe prijsafspraken van uw leveranciers kan helpen bij kostenbeheer, en het monitoren en projecteren van de prestaties van uw bedrijf kan helpen om mogelijke problemen op te sporen voordat ze zich voordoen. Very last but not the very least, het beoordelen van uw connecties achieved leveranciers zal u helpen ervoor te zorgen dat u de beste potentiële voorwaarden satisfied hen onderhandelt.

Hier zijn enkele strategieën om problemen achieved de toeleveringsketen in 2022 op te lossen:

Communiceren

Communicatie is essentieel. Communicatie is essentieel voor het oplossen van eventuele problemen in de provide chain. Zorg ervoor dat alle belanghebbenden die betrokken zijn bij de toeleveringsketen, van leveranciers tot klanten, constant fulfilled elkaar in get hold of staan.

Program

Wees voorbereid: op dit minute hebben we gezien hoe een pandemie die niemand had voorzien, een aanzienlijke invloed kan hebben op hoe we leven.

Bereid een strategie voor om eventuele uitdagingen die zich van tevoren kunnen voordoen, aan te pakken. Zo worden eventuele onderbrekingen tot een minimum amount beperkt.

Flexibel zijn

Flexibiliteit is essentieel: er gebeuren af ​​en toe dingen waar we geen invloed op hebben. Wees klaar om aanpasbaar en flexibel te zijn wanneer dat nodig is om doorway te gaan met zaken tijdens verstoringen.

Samenwerken

Samenwerking is de sleutel tot het overwinnen van mogelijke problemen in de toeleveringsketen, aangezien het bedrijven in staat stelt middelen en ideeën uit te wisselen. Veel van deze uitdagingen zijn beheersbaar als we samenwerken.

Verbeterde voorraadbewaking

Hier volgen enkele suggesties voor een betere voorraadtracering:

 • Barcodes of RFID-tags gebruiken als volgapparatuur
 • Gebruik het CPFR-systeem voor groepsplanning, prognoses en aanvulling
 • Gebruik een leveranciersbeheersysteem om de prestaties van leveranciers te bewaken en problemen op te sporen
 • Gebruik een transportbeheersysteem om uw transportmiddelen en -routes optimaal te benutten
 • Implementatie van Third-Celebration Logistics (3PL) kan helpen bij source chain-uitdagingen

Het gebruik van deze methoden zal helpen bij het verminderen van problemen zoals dode voorraden, die verschillende oorzaken kunnen hebben, evenals inventory-outs en overtollige voorraad.

Ontvang nieuwe prijsaanbiedingen

Het verkrijgen van nieuwe prijsafspraken van leveranciers is een methode om problemen met de toeleveringsketen op te lossen. Het maken van een lijst van de dingen die je nodig hebt en onderhandelen above lagere kosten voor die dingen zal je helpen dit te bereiken.

Bovendien wilt u misschien nadenken about het gebruik van een nieuwe bron voor sommige dingen of op zoek gaan naar een supplier die u een betere deal kan bieden. U kunt de negatieve effecten van problemen fulfilled de toeleveringsketen op uw bedrijf verminderen door proactief te zijn en te onderhandelen above tarieven.

Bewaak en projecteer uw bedrijf

Dit vraagt ​​om observatie:

 • Voorraadniveaus
 • verkoop
 • Prestaties van leveranciers
 • Vraag van de klant:
 • Veranderingen in de markt

Herbekijk leveranciersrelaties

Het opnieuw evalueren van leveranciersrelaties is cruciaal om:

 • Zorg ervoor dat u de meest betaalbare materiaalprijs krijgt
 • Controleer of uw leveranciers voldoen aan uw kwaliteitsnormen
 • Bepaal mogelijke problemen voordat ze zich voordoen
 • Zorg ervoor dat uw relaties achieved uw leveranciers positief zijn
 • Analyseer de relaties die u heeft fulfilled uw huidige leveranciers en noteer eventuele verbeteringen
 • Stel haalbare toekomstverwachtingen en doelen vast satisfied uw leveranciers
 • Werk samen fulfilled uw leveranciers om mogelijke problemen op te lossen
Laatste gedachten

Tot slot hebben we enkele belangrijke offer chain-problemen en de vijf oplossingen besproken. U kunt de negatieve effecten van provide chain-problemen op uw bedrijf verminderen door proactief te zijn en technologie en systemen te gebruiken.

Leave a Reply